วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ชุดแต่งกายภาคใต้

ภาคใต้
  การแต่งกายประจำภาคใต้                                                                                                                                                       ภาคใต้
                      ภาคใต้ มีภาษาพูดประจำถิ่นที่ห้วนๆ สั้นๆ เป็นเอกลักษณ์ เรียกว่า “ภาษาใต้หรือแหลงใต้” ส่วนกลุ่มคนที่อยู่แถบชายแดนไทย-มาเลเซีย นิยมพูด ภาษายาวี หรือภาษามาเลเซีย
ตัวอย่างภาษาพูดภาคใต้ เช่น แหลง (พูด) หร๋อย (อร่อย) ทำไหร๋ (ทำอะไร) บางท้องถิ่นใช้ภาษายาวี เพราะนับถือศาสนาอิสลาม  การแต่งกายภาคใต้ ภาคนี้มีการแต่งกายต่างกันตามเชื้อชาติ ถ้าเชื้อสายจีนจะแต่งแบบจีน ถ้าเป็นชาวมุสลิม ก็จะแต่งคล้ายกับชาวมาเลเซีย  ปัจจุบันแหล่งทำผ้าแบบดั้งเดิมนั้นเกือบจะสูญหายไป คงพบได้เฉพาะ 4 แหล่งเท่านั้นคือ ที่ตำบลพุมเรี้ยง จังหวัดสุราษฎร์ธานี , อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช , เกาะยอ จังหวัดสงขลา  และตำบลนาหมื่นศรี จังหวัดตรังการแต่งกายของชาวใต้
การแต่งกายนั้นแตกต่างกันในการใช้วัสดุ และรูปแบบโดยมีเอกลักษณ์ไปตามเชื้อชาติ ของผู้คนอันหลากหลายที่เข้ามาอยู่อาศัยในดินแดนอันเก่าแก่แห่งนี้พอจำแนกเป็น
กลุ่มใหญ่ๆ ได้ดังนี้

1. กลุ่มเชื้อสายจีน – มาลายู เรียกชนกลุ่มนี้ว่ายะหยา หรือ ยอนย่า เป็นกลุ่มชาวจีน เชื้อสายฮกเกี๊ยนที่มาสมรสกับชนพื้นเมืองเชื้อสายมาลายู ชาวยะหยาจึงมีการแต่งกายอันสวยงาม ที่ผสมผสาน รูปแบบของชาวจีนและมาลายูเข้าด้วยกันอย่างงดงาม ฝ่ายหญิงใส่เสื้อฉลุลายดอกไม้ รอบคอ,เอว และปลายแขนอย่างงดงาม นิยมนุ่งผ้าซิ่นปาเต๊ะ ฝ่ายชายยังคงแต่งกาย คล้ายรูปแบบจีนดั้งเดิมอยู่

2. กลุ่มชาวไทยมุสลิม ชนดั้งเดิม ของดินแดนนี้นับถือศาสนาอิสลาม และมี เชื้อสายมาลายู ยังคงแต่งกายตามประเพณี อันเก่าแก่ฝ่ายหญิงมีผ้าคลุมศีรษะ ใส่เสื้อผ้ามัสลิน หรือลูกไม้ตัวยาวแบบมลายูนุ่งซิ่นปาเต๊ะ หรือ ซิ่นทอแบบมาลายู ฝ่ายชายใส่เสื้อคอตั้ง สวมกางเกงขายาว และมีผ้าโสร่งผืนสั้น ที่เรียกว่า ผ้าซองเก็ต พันรอบเอวถ้าอยู่ บ้านหรือลำลองจะใส่โสร่ง ลายตารางทอด้วยฝ้าย และสวมหมวกถักหรือ เย็บด้วยผ้ากำมะหยี่

3. กลุ่มชาวไทยพุทธ ชนพื้นบ้าน แต่งกายคล้ายชาวไทยภาคกลาง ฝ่ายหญิงนิยมนุ่งโจงกระเบน หรือ ผ้าซิ่นด้วย ผ้ายกอันสวยงาม ใส่เสื้อสีอ่อนคอกลม แขนสามส่วน ส่วนฝ่ายชายนุ่งกางเกงชาวเล หรือ โจงกระเบนเช่นกัน สวมเสื้อผ้าฝ้ายและ มีผ้าขาวม้าผูกเอว หรือพาดบ่าเวลาออกนอกบ้านหรือไปงานพิธี


ชุดแต่งกายภาคกลาง

ภาคกลาง
การแต่งกายประจำภาคกลางภาคกลาง


                            ภาษาภาคกลาง ส่วนใหญ่ใช้ภาษาไทยกลางที่เป็นภาษาราชการ ยกเว้นคนบางกลุ่มที่มีบรรพบุรุษเป็นชาวจีน ชาวมอญ หรือชาวลาวพวน ซึ่งมีสำเนียงภาษาที่แตกต่างออกไป
การแต่งกายภาคกลาง การแต่งกายในชีวิตประจำวันทั่วไป ชายนุ่งกางเกงครึ่งน่อง สวมเสื้อแขนสั้น คาดผ้าขาวม้า ส่วนหญิง จะนุ่งซิ่นยาว สวมเสื้อแขนสั้นหรือยาว
ลักษณะการแต่งกาย
                           ผู้ชาย สมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง นิยมสวมใส่โจงกระเบนสวมเสื้อสีขาว ติดกระดุม 5 เม็ด ที่เรียกว่า "ราชประแตน" ไว้ผมสั้นข้างๆตัดเกรียนถึงหนังศีรษะข้างบนหวีแสกกลาง
                         ผู้หญิง สมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง นิยมสวมใส่ผ้าซิ่นยาวครึ่งแข้ง ห่มสไบเฉียงตามสมัยอยุธยา ทรงผมเกล้าเป็นมวย และสวมใส่เครื่องประดับเพื่อความสวยงามชุดแต่งกายภาคอีสาน

ภาคอีสาน

การแต่งกายประจำภาคอีสาน


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน)

    ภาษาภาคนี้สำเนียงคล้ายภาษาลาว ซึ่งเรามักจะเรียกว่าเป็นภาษา “อีสาน” ภาษาอีสานเช่น เว้า (พูด) แซบ (อร่อย) เคียด (โกรธ) นำ (ด้วย)การแต่งกายส่วนใหญ่ใช้ผ้าทอมือ ซึ่งทำจากเส้นใยธรรมชาติ เช่น ผ้าฝ้าย และผ้าไหมผ้าพื้นเมืองอีสาน ชาวอีสานถือว่าการทอผ้าเป็นกิจกรรมยามว่างหลังจากฤดูการทำนาหรือว่างจากงานประจำอื่นๆ ใต้ถุนบ้านแต่ละบ้านจะกางหูกทอผ้ากันแทบทุกครัวเรือน โดยผู้หญิงในวัยต่างๆ จะสืบทอดกันมาผ่านการจดจำและปฏิบัติจากวัยเด็กทั้งลวดลายสีสัน การย้อมและการทอ ผ้าที่ทอด้วยมือจะนำไปใช้ตัดเย็บทำเป็นเครื่องนุ่งห่ม หมอน ที่นอน ผ้าห่ม และการทอผ้ายังเป็นการเตรียมผ้าสำหรับการออกเรือนสำหรับหญิงวัยสาว ทั้งการเตรียมสำหรับตนเองและเจ้าบ่าว ทั้งยังเป็นการวัดถึงความเป็นกุลสตรี เป็นแม่เหย้าแม่เรือนของหญิงชาวอีสานอีกด้วย ผ้าที่ทอขึ้นจำแนกออกเป็น 2 ชนิด คือ
                                                1. ผ้าทอสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน จะเป็นผ้าพื้นไม่มีลวดลาย เพราะต้องการความทนทานจึงทอด้วยฝ้ายย้อมสีตามต้องการ
                                               2. ผ้าทอสำหรับโอกาสพิเศษ เช่น ใช้ในงานบุญประเพณีต่างๆ งานแต่งงาน งานฟ้อนรำ ผ้าที่ทอจึงมักมีลวดลายที่สวยงามวิจิตรพิสดาร มีหลากหลายสีสัน
ประเพณีที่คู่กันมากับการทอผ้าคือการลงข่วง โดยบรรดาสาวๆ ในหมู่บ้านจะพากันมารวมกลุ่มก่อกองไฟ บ้างก็สาวไหม บ้างก็ปั่นฝ้าย กรอฝ้าย ฝ่ายชายก็ถือโอกาสมาเกี้ยวพาราสีและนั่งคุยเป็นเพื่อน บางครั้งก็มีการนำดนตรีพื้นบ้านอย่างพิณ แคน โหวต มาบรรเลงจ่ายผญาโต้ตอบกัน เนื่องจากอีสานมีชนอยู่หลายกลุ่มวัฒนธรรม การผลิตผ้าพื้นเมืองจึงแตกต่างกันไปตามกลุ่มวัฒนธรรม
                                         กลุ่มอีสานใต้  คือ  กลุ่มคนไทยเชื้อสายเขมรที่กระจัดกระจายตั้งถิ่นฐานอยู่ในแถบจังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษและบุรีรัมย์ เป็นกลุ่มที่มีการทอผ้าที่มีเอกลักษณ์โดยเฉพาะของตนเอง    มีสีสันทีแตกต่างจากกลุ่มไทยลาว
ชุดแต่งกายภาคเหนือ

ภาคเหนือการแต่งกายประจำภาคเหนือภาคเหนือ

  มีภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตนเอง หรือที่เรียกว่า “คำเมือง” จะใช้กันแพร่หลายในภาคเหนือตอนบน ส่วยภาคเหนือตอนล่างเคยอยู่ร่วมกับสุโขทัย อยุธยาทำให้ประเพณี และวัฒนธรรมมีลักษณะคล้ายกับภาคกลาง ภาษาพูดจะมีลักษณะช้าและนุ่มนวล เช่น อู้ (พูด) เจ้า (ค่ะ) แอ่ว (เที่ยว) กิ๊ดฮอด (คิดถึง) การแต่งกายภาคเหนือ ชาวพื้นเมืองจะแต่งกายตามเชื้อชาติโดยทั่วไป ลักษณะการแต่งกายของคนภาคเหนือการแต่งกาย  เป็นสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่ง ที่บ่งบอกเอกลักษณ์ของคนแต่ละพื้นถิ่น สำหรับในเขตภาคเหนือหรือดินแดนล้านนาในอดีต ปัจจุบันการแต่งกายแบบพื้นเมืองได้รับความสนใจมากขึ้น แต่เนื่องจากในท้องถิ่นนี้มีผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์อาศัยอยู่ เช่น ไทยวน ไทลื้อ ไทเขิน ไทใหญ่ และอิทธิพลจากละครโทรทัศน์ ทำให้การแต่งกายแบบพื้นเมืองมีความสับสนเกิดขึ้น ดังนั้นคณะทำงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือ จึงได้ระบุข้อไม่ควรกระทำในการแต่งกายชุดพื้นเมือง ของ “แม่ญิงล้านนา” เอาไว้ว่า
                                       1.ไม่ควรใช้ผ้าโพกศีรษะ ในกรณีที่ไม่ใช่ชุดแบบไทลื้อ
                                       2. ไม่ควรเสียบดอกไม้ไหวจนเต็มศีรษะ
                                       3. ไม่ควรใช้ผ้าพาดบ่าลากหางยาว หรือคาดเข็มขัดทับ และผ้าพาดที่ประยุกต์มาจาก ผ้าตีนซิ่นและผ้า “ตุง” ไม่ควรนำมาพาด
                                       4. ตัวซิ่นลายทางตั้งเป็นซิ่นแบบลาว ไม่ควรนำมาต่อกับตีนจกไทยวน
 

ข่าวกีฬา

กสิกรไทย แชมป์คะแนนรวม กีฬาเชื่อมสัมพันธ์กับธปท.ครั้งที่ 7 ''กีฬาสร้างคน'' เพื่อให้เป็นบุคลากรร่วมสร้างชาติในอนาคต ธนาคารกสิกรไทย พร้อมด้วยพันธมิตรอย่าง ธนาคารแห่งประเทศไทย 18/09/2013 11:22:59 6 0 ปิดฉากลงสุดยิ่งใหญ่ไทยแลนด์มอเตอร์เฟสภาคกลาง2013 เรียกว่าประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องสำหรับ มหกรรมแสดงรถยนต์, รถจักรยายนต์และอุปกรณ์ตกแต่งระดับชาติ ไทยแลนด์ มอเตอร์ เฟสติวัล 2013 ล่าสุดปิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่กับการจัดงานครั้งที่ ... 17/09/2013 23:06:47 199 0 เพิร์ทชาร์คส์ฟอร์มแกร่งทุบเซี่ยงไฮ้ชาร์คส์94-66ศึกบาสไทยแลนด์ ทัพยัดห่วง เพิร์ท ชาร์คส์ โชว์ฟอร์มได้อย่างแข็งแกร่ง เอาชนะ เซี่ยงไฮ้ ชาร์คส์ เดเวลอปเมนท์ ทีมจากจีนไปได้ขาดลอย 94-66 คะแนน ด้าน คาดเซีย สปอร์ตติ้ง คลับ ก็เฉือนเอาชนะ ยูนิตี้ จาก ... 17/09/2013 22:56:58 183 0 ฮิวแมนฟอร์มดุอัดคาชมา97-72ศึกบาสไทยแลนด์โอเพ่น ยัดห่วง ฮิวแมน ไฟน์โซล สปอร์ตเรฟ ทีมที่ เป็นส่วนผสมระหว่างนักกีฬาไทยและเทศ โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม เอาชนะ คาชมา คลับ ไปได้ 97-72 คะแนน ด้าน เมกะ พีอีเอ ของไทย ก็ต้านไม่ไหว พ่ายให้กับ ... 17/09/2013 22:48:05 438 0 สิงห์ทองน้อยเสียบเข่าเกียรติเพชรร่วงยก4ศึกไพรอนันต์ สิงห์ทองน้อย ป.เตละกุล อาศัยความแข็งแกร่งเดินลุยเดินเบียดปล้ำในตีเข่าเล่นงาน เกียรติเพชร สวนอาหารปีกไม้ ทำท่าไม่ดี ก่อนที่ในยกที่ 4 สิงห์ทองน้อยจะได้จังหวะสาดแข้งแทงเข่าส่งเกียรติเพชรทรุดฮวบลงไปนั่งให้กรรมการนับ ... 17/09/2013 22:41:57 903 0 หวายไทยสุดเจ๋งกวาดแชมป์ลอดห่วงศึกคิงส์คัพ ''ทัพแม่นห่วงหนุ่ม-สาวไทย'' โชว์ฟอร์มสุดยอดผงาดแชมป์ตะกร้อลอดห่วงสากล ทั้งทีมชายและทีมหญิง โดยลอดห่วงสากล ชาย หนุ่มไทยเตะโคตรแม่น 960 คะแนน ดับ ''คู่ปรับตลอดกาล'' เมียนมาร์ ขาด 960-840 ... 17/09/2013 22:37:06 2,917 0 น้องดาวจบที่10ศึกโต้คลื่นอีเวนต์ ''น้องดาว'' ศิริพร แก้วดวงงาม จบอันดับที่ 10 ในรอบ 10คนสุดท้าย ประเภทอาร์เอสเอ็กซ์หญิง ของการแข่งขัน วินด์เซิร์ฟ ''ซานตานเดร์ 2014 เทสต์ อีเวนต์'' เมื่อวันที่ 17 ก.ย. ที่ผ่านมา 17/09/2013 20:57:56 48 0 คุณหญิงปัทมาเดินสายเยี่ยมให้กำลังใจสมาชิกขนไก่ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการสมาคม เดินสายเยี่ยมและให้กำลังใจกับสมาชิกของสมาคม อาทิ ทีมสโมสร T.Thailand สมาชิกประเภทสมทบ โดยมีท่านประธานสโมสร ... 17/09/2013 20:50:02 334 0 พีร์ฟอร์มแรงตีลบสี่นำเดี่ยวสวิงพีจีเอโตโยต้าไทยแลนด์ ''พีร์ หิรัญวิวัฒน์'' โปรกอล์ฟวัย 23 ปีจากจังหวัดนนทบุรี โชว์ฟอร์มเยี่ยม ทำ 7 เบอร์ดี้ เสียไป 3 โบกี้ ขึ้นนำเดี่ยวมีโอกาสลุ้นแชมป์แรกให้ตัวเองด้วยสกอร์รวม 4 อันเดอร์พาร์ 68 ในการแข่งขัน ... 17/09/2013 20:03:56 31 0 ปิ๊กควงหนุ่มจิงโจ้ลิ่วรอบก่อนรองฯหวดไต้หวัน ''ปิ๊ก''ดนัย อุดมโชค นักหวดมือ 1 ของไทย จับคู่กับ แมทธิว เอ็บดอน จากออสเตรเลีย พลิกกลับเอาชนะ คู่นักหวดญี่ปุ่น ฮิโรกิ คอนโดะ กับ โตชิฮิเดะ มัตสึอิ ไปอย่างสุดมัน 2-1 เซต ลิ่วรอบก่อนรองชนะเลิศ ... 17/09/2013 19:23:58 25 0 ลักษิกาสุดต้านพ่ายสาวจีนร่วงรอบแรกหวดกว่างโจวโอเพ่น ''น้องลัก'' ลักษิกา คำขำ นักเทนนิสสาวมือ 1 ไทยวัย 20 ปี ต้านความแกร่งของ เชง เซีย เซีย นักหวดสาวจีน ไม่ไหว พ่ายไป 1-2 เซต ตกรอบแรกไปอย่างน่าเสียดายในการแข่งขัน เทนนิสอาชีพหญิง ''กว่างโจว ... 17/09/2013 19:22:08 69 0 กฤษณัสคิวคมเฉือนโอภาส4-3ลิ่ว8คนสนุ้กแสงโสมคัพ ''นุ้ก พีทีเอส'' กฤษณัส เลิศสัตยาทร จอมคิวดาวรุ่งอนาคตไกล ออกอาวุธดุ 3 เฟรมสุดท้ายไล่ทิ่มอาจารย์ตัวเอง ''ตี๋ พีทีเอส'' โอภาส สุวรรณราช ไปแบบสุดเสียว 4-3 เฟรม ทะยานสู่รอบ 8 คนสุดท้ายเป็นคนแรกในศึกสอยคิวชิงแชมป์ประเทศไทย ... 17/09/2013 19:16:54 225 0 จอมพลังพรชัยคว้าทองแดงศึกยกเหล็กเอเชีย ''เจ้าเปียว'' จ.อ.พรชัย ลบศรี จอมพลังไทย ยกท่าท่าสแนตช์ไม่ดีเท่าไร ก่อนจะมาแก้ตัว ใน ท่า คลีนแอนด์เจิร์ก โดยยกนำหนักรวมไป 320 กก. ได้เหรียญทองแดงปรอบใจ ในการแข่งขัน ยกน้ำหนักสโมสรแห่งเอเชีย ... 17/09/2013 18:29:36 122 0 น้องเมย์ประเดิมพบยูชิดะศึกเจแปนโอเพ่น18ก.ย.นี้ ทีมขนไก่ไทยซ้อมเข้มพร้อมประเดิมสนามศึกเจแปนรอบแรก ทาง ''น้องเมย์'' ยังเจ็บนิดๆ แต่พร้อมสู้แม้เปลี่ยนคู่ตบหลังสาวอิเหนา ''ยูสวานดารี่'' แจ้งถอน รอบแรกต้องพบเจ้าภาพมือ 101 ของโลก ''ชิซูกะ ... 17/09/2013 18:24:38 1,456 0 โปรช้างคอนเฟิร์มบู๊ศึกสวิงลิโพสนามแรก28ต.ค.นี้ ศึก กอล์ฟ "ลิโพ กอล์ฟทีม ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิพ 2013" พร้อมระเบิดศึก ชิงเงินรางวัลกว่า 2.5 ล้านบาท ล่าสุดได้รับการยืนยันจาก "โปรช้าง" เชาวลิต ผลาผล ได้ตอบรับเล่นแล้วด้วยโดยจับคู่กับ ... 17/09/2013 18:17:40 44 0 จักรรินทร์เครื่องแรงซิ่งคว้าแชมป์รถคาร์ทปทท.สนาม5 จักรรินทร์ ศิรินนท์ธนเวช โชว์ฟอร์มเยี่ยม ออกตัวจากกริดที่ 6 ก่อนจะเร่งเครื่องแซง เข้าวินอันดับ 1 ด้วยเวลา 13 นาที 15.396 วินาทีคว้าแชมป์ สนาม 5 ไปครองได้สำเร็จ ในการแข่งขัน รถคาร์ทชิงแชมป์ประเทศไทย ... 17/09/2013 18:13:54 54 0 โหดจริง!ถิรชัยไล่ถลุงซุยโก้ทีเคโอยกแรกป้องกันแชมป์สำเร็จ ''เจ้าขาว'' ถิรชัย กระทิงแดงยิม โชว์ดุไล่ถลุง แรนดี้ ซุยโก้ ผู้ท้าชิงจากแดนตากาล็อก จนตาแตกพี่เลี้ยงโยนผ้ายอมแพ้ไปแค่ 2 นาทีของยกแรก ป้องกันแชมป์พาบา รุ่นเวลเตอร์เวต เอาไว้ได้อย่างง่ายดาย ... 17/09/2013 18:00:39 616 0 เจ้าป๋อมสุดเจ๋งปั่นซิวแชมป์สองล้อทัวร์เดอเซียก ''น่องเหล็กหนุ่มไทย'' ''เจ้าป๋อม'' ธุรกิจ บุญรัตนธนากร หนีเดี่ยว 14 กม. คว้าแชมป์สเตจสุดท้ายพร้อมเงินรางวัล 9 ล้านรูเปีย สำหรับเงินรางวัลประเภททีม ทีมไทยกวาดมาทั้งสิ้น 55,700,000 รูเปีย ... 17/09/2013 17:30:33 216 0 สาวไทยตบเวียดนาม3-0ลิ่วชนไต้หวันรอบ8ทีม งานสบาย! นักตบลูกยางสาวทีมชาติไทย โชว์มาตรฐานเหนือกว่าเยอะ ไล่ต้อนชนะ เวียดนาม ขาด 3-0 (25-11, 25-15 และ 25-15) ในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์แห่งเอเชีย 2013 รอบสอง ที่ชาติชายฮอลล์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ... 17/09/2013 14:26:04 55,577 0 ได้แล้ว36สาวล้านนาผ่านเข้ารอบตัดเชือกมิสทีนไทยแลนด์ฯ เปิดเวทีสานฝันสู่วงการบันเทิงอย่างต่อเนื่อง สำหรับการประกวด ''มิสทีน ไทยแลนด์ 2013 บาย แม็กซิม คอนแทคเลนส์'' เวทีอันดับหนึ่งของสาววัยทีน 15-18 ปี จัดโดย บ.อินสไพร์ฯ ร่วมกับ ช่อง 7 ... 17/09/2013 11:37:48 56 0

Blogroll

About